Количката е празна
Към всички продукти

Български език за 9. клас Изд.Булвест 2000 - По новата учебната програма

10,00 лв.

Кат. номер: 0623
Автор: Ангел Петров, Мая Падешка,Мариана Балинова

Опции за покупка
Базова цена:

10,00 лв.

Моля изберете

Издателство: Булвест 2000

Автори: Ангел Петров, Мая Падешка,Мариана Балинова

Година: 2018

Страници 104

  Описание:

Изданието е cъвмеcтимо c учебната пpогpама за 2019/2020 г.

Изданието е съвместимо с настоящата учебна програма.

Учебникът отговаря на новата учебна програма по български език за 9. клас по отношение на:

 • вида, броя и формулировките на темите от учебното съдържание;
 • последователността при представяне на темите от учебното съдържание;
 • съотношението между уроците за нови знания, уроците за упражнение, уроците за преговор и обобщение, уроците за проверка и оценка на знанията и уменията.


Учебникът предлага учебна научна информация, която отразява съвременните постижения в науките за езика и за езиковото образование, отнасящи се до:

 • състоянието на съвременния български книжовен език и на книжовно-езиковите правила;
 • същността, предназначението и езиковите характеристики на текста като средство за размяна на информация в процесите на речевото общуване;
 • начините за развиване и усъвършенстване на езиковата и на функционалната грамотност на учениците от гимназиалния етап на българското средно училище.


Информацията в учебника е структурирана така, че ученици и учители да могат бързо и лесно да се ориентират в отделните съдържателни ядра на урочните разработки.

Учебният материал е разпределен в пет раздела:

 • Начален преговор
 • Текст и стил
 • Лексикални особености на думата. Участие в диалог и в дискусия
 • Възприемане и създаване на текстове
 • Годишен преговор


Уроците за нови знания са разположени на два разтвора и включват:

 • художествен текст;
 • въпроси за дискусия;
 • речник на непознати думи;
 • лингвистична информация по темата, примери, таблици, определения, алгоритми за работа.


Уроците за упражнение са на един разтвор и включват упражнения за практическа работа с езика, упражнения за домашна работа и тестови задачи за проверка, оценка и самооценка.

Упражненията по темата са подредени по сложност и обозначени според вида им:

 • с повишена трудност;
 • за работа по групи;
 • работа по проект;
 • изследователска задача;
 • творческа задача.

Подобни продукти