Количката е празна
Към всички продукти
Ново Литература за 8. клас - Изд.БГ Учебник - По новата учебната програма за 2017/2018 г.

Литература за 8. клас - Изд.БГ Учебник - По новата учебната програма за 2017/2018 г.

14,00 лв.

Кат. номер: 0487
Автор: Иван Инев, Албена Руневска, Мариана Бакърджиева, Димитър Драгнев

Опции за покупка
Базова цена:

14,00 лв.

Моля изберете

Издателство: БГ Учебник

Автори: Иван Инев, Албена Руневска,Мариана Бакърджиева, Димитър Драгнев

Година: 2017

Страници: 176

Описание:

Учебникът е одобрен със Заповед № РД 09-3212/14.08.2017 г. на министъра на образованието и науката. Той е част от учебния комплект по български език и литература за 8. клас на издателство „БГ Учебник“, който е разработен по новата учебна програма. 
В учебника са представени всички теми от учебното съдържание и са включени предвидените в програмата автори и художествени текстове. Спазени са принципите за последователност и приемственост в учебното съдържание и за системност при въвеждане на научните понятия. Използваната литературоведска терминология е точна и е изяснена на достъпен език.
 
Ясно са разграничени темите за нови знания, за литературни упражнения и за развитие на комуникативните компетентности, като съотношението между часовете за нови знания, упражнения, преговор и обобщение е съобразено с препоръчителното процентно разпределение в учебната програма. Разработката на темите е съобразена с основната цел на обучението по литература в 8. клас – формирането на ключови социокултурни, литературни и комуникативни компетентности:
– Осмисляне на светогледните идеи и основните ценности на Античността, Средновековието и Ренесанса и съпоставянето им с личния опит на учениците.
– Умения за тълкуване на художествени текстове в контекста на съответната епоха; за съпоставка на теми и мотиви; за интерпретация на жанровите особености на творбите.
– Изграждане на аргументативен текст – есе по морален проблем, публично изказване, участие в дискусия.
 
В учебника е използван разнообразен илюстративен материал, който дообогатява представите на учениците за отделните епохи и дава възможност за осъществяване на междупредметни връзки.
 
Настоящото издание е съвместимо с учебната програма за 2018/2019 г.

Подобни продукти